zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

IPPC

Závěry o BAT pro zpracování odpadu
 V Úředním věstníku EU vyšlo prováděcí rozhodnutí Komise 2018/1147 (ze dne 10. srpna 2018), kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro zpracování odpadu. Rozhodnutí Komise bylo vydáno na základě článku 13 směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU), která byla do českého právního...
18. září 2018
Závěry o BAT pro zpracování odpadu
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí