zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Ministerstvo zemědělství předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Včera
Les
  Návrh vyhlášky vymezuje doporučené způsoby hospodaření a vhodnou druhovou skladbu dřevin pro konkrétní lesní stanoviště s ohledem na probíhající klimatické změny... Návrh vyhlášky byl připravován ve spolupráci s odborníky lesnického výzkumu a praxe a...

Evropská Natura 2000 - největší soustava chráněných území na světě - slaví!

21. května 2018
Chráněná území
ČR k ní přispívá 14 % svého území...  V pondělí 21. května uplyne 26 let od platnosti směrnice ,,o stanovištích", díky které je napříč Evropou chráněna její nejcennější příroda. Natura 2000 je soustava chráněných území vyhlašovaných členskými státy...

Jak hodnotit přírodní nebezpečí v horách

 Nová studie přináší osvědčené poznatky o nebezpečí, které představují horské ledovce a trvale zmrzlá půda ve vysokých horách. Vypracovali ji vědci ze Švýcarska ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR. Jde o oblasti, v nichž se...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa

18. května 2018
Legislativa
Les
 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst. 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích...   Citace: 76/2018 Sb. Částka: 38/2018 Sb. Na straně (od-do): 1002-1007 Rozeslána...

Malá obec chrání klima jedinečným kompenzačním projektem. Aleje pohltí desítky tun emisí

16. května 2018
Klimatické změny
 V ČR ojedinělý záměr výsadby ,,uhlíkových stromů" zahájili v sobotu 28. 4. v obci Budiměřice poblíž města Nymburk ve Středočeském kraji... Jedná se v českých podmínkách o inovativní projekt díky odborné garanci a ověření pozitivního efektu na ochranu klimatu....

Vlha pestrá poprvé hojněji zahnízdila v jižních Čechách

13. května 2018
 Chráněné vlhy pestré v loňském roce poprvé ve větším počtu zahnízdily v Jihočeském kraji. Na dvou místech vyvedlo úspěšně mláďata celkem pět párů těchto pestrobarevných ptáků, kteří si vyhrabávají hnízdní nory, např. ve stěnách opuštěných pískoven. ...

Důležité změny v seznamu chemických prostředků na ochranu lesa

9. května 2018
Les
 Každý rok informují experti z Lesní ochranné služby o změnách v Seznamu povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (POR), konkrétně o přípravcích využitelných v lesním hospodářství. K mnoha, a to i významným změnám, došlo novelizací zákona o...

Soutěž Žít krajinou zná letošního vítěze

7. května 2018
Dne 3. května 2018 se v prostorech Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže Žít krajinou.  Soutěž, která se do letošního ročníku jmenovala Společné zařízení roku, se letos nově začleňuje do společného projektu ministerstev...

Příručka o melioračních a zpevňujících funkcích dřevin může přispět ke stabilnějším lesům

4. května 2018
Les
 Zprostředkovat objektivní pohled na působení lesních dřevin na půdu a na jejich zpevňující funkci a přispět tak k tvorbě stabilnějších porostních směsí a k péči o půdní prostředí, je cílem nové metodiky pro vlastníky a správce lesa. Publikace shrnuje domácí i...

LIFE Lynx - Path of the Lynx

2. května 2018
 The LIFE Lynx project is pleased to announce the release of our film trailer, Path of the Lynx. This 25 minute film focuses on the historic efforts of hunters in former Yugoslavia to conserve Eurasian lynx. The film will premiere in June of 2018. LIFE Lynx - Path of the Lynx from LIFE Lynx...

Kůrovcová kalamita na severovýchodě Česka je důsledkem mnoha faktorů

29. dubna 2018
Les
 Lesy severní a střední Moravy a Slezska jsou obzvlášť zkoušené celou řadou nepříznivých vlivů... Důsledkem je kůrovcová kalamita, především lýkožrouta smrkového, jenž způsobuje odumření stromů během několika týdnů od začátku úspěšného náletu. Území,...

Deštivé počasí a včasné zpracování napadených stromů může kůrovce zbrzdit

27. dubna 2018
Les
Zda letos hrozí lesům stejná pohroma v podobě přemnožení kůrovce nebo onemocnění dřevin v důsledku biotických škůdců, jako v předchozích letech, záleží především na počasí a na rozsahu včasného zpracování napadených stromů... Kromě kůrovcové a václavkové kalamity...

Vyhlášky k chráněným územím

 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny... Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Citace: 45/2018 Sb. ...

Les může sloužit veřejnosti a zároveň si zachovat produkční funkci

24. dubna 2018
Les
 Lidé ve svém volném čase navštěvují lesy v blízkosti svého bydliště čím dál častěji... Vyrážejí na houby, pikniky v přírodě, na cyklistické projížďky nebo jen tak na procházku. Tomuto trendu se přizpůsobuje i lesní hospodářství. Hospodaření...

Nový klíč umožní přehledné určování domácích druhů jilmů

23. dubna 2018
Les
 Po praktických a úspěšných návodech na zjednodušené určování domácích druhů dubů, bříz, olší a topolů vypracovali odborníci z VÚLHM nový klíč, tentokrát k určování domácích druhů jilmů... Praktická metodika vznikla, jako ty předchozí, na základě podnětu...

OPŽP ochrání obce před povodněmi, sesuvy a padajícími skalami

18. dubna 2018
Geologie
Povodně
 Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů, pořízení protipovodňových...

Pokus s hnojením malých douglasek prokázal příznivé účinky

16. dubna 2018
Les
Ačkoliv středoevropské lesy nejsou původním domovem douglasky tisolisté, tento statný jehličnan postupně nachází své místo i u nás...  Pro lesníky může symbolizovat naději, že částečně nahradí méně odolný smrk ztepilý, a to navzdory své nepůvodnosti v Evropě....

Využití dubů pro větší stabilitu lesů

15. dubna 2018
Les
 Duby v sobě skrývají vysoký potenciál, který může zvýšit šanci na adaptaci lesů v měnících se klimatických podmínkách. Dubové porosty tvoří nedílnou součást původní dřevinné skladby lesů v České republice a jsou přirozeně adaptovány na teplejší a sušší...

Aktuální návod pro pěstování borovice

13. dubna 2018
Les
 Borovice lesní je po smrku druhou nejvýznamnější hospodářskou dřevinou v České republice... Na téměř všech stanovištích borů a na některých stanovištích 1. a 2. lesního vegetačního stupně (LVS) je často jedinou dřevinou, která je schopna plnit i dřevoprodukční...

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů

11. dubna 2018
Klimatické změny
 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE... Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu...
Chystané akce
5
6. 2018
5.6.2018 - Seminář, školení
Praha, Hotel Olympik
Česká společnost krajinných inženýrů
14
6. 2018
14-15.6.2018 - Konference
Praha
Těžební unie
19
6. 2018
19-21.6.2018 - Veletrh, výstava
v Brně Líšni
Česká lesnická společnost
21
6. 2018
21.6.2018 - Seminář, školení
Vlastiboř
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí