zpravodajství životního prostředí již od roku 1999
Klima mění priority pozemkových úprav
Zadržení vody v krajině a protierozní ochrana, tedy budování rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a prvků zajišťujících protierozní ochranu, se stávají zásadními prioritami pozemkových úprav... Změnou jejich cílů a struktury finančních prostředků vynakládaných na jednotlivá opatření Státní pozemkový...
14. února 2019
Klima mění priority pozemkových úprav
Články z tisku
Videa
Infografiky
Naši partneři
Složky životního prostředí